+48 505246668

Warunki rezerwacji i regulamin:

 • 1.Rezerwacji można dokonać telefonicznie, podając :
 • nazwisko,
 • datę pobytu tj. dzień przyjazdu i dzień wyjazdu,  
 • liczbę osób w pokoju(osób dorosłych i dzieci podając ich wiek)
 • rodzaj pokoju,
 • nr. telefonu komórkowego lub adres e-mail,  2.Gwarancja rezerwacji
 •   po dokonaniu rezerwacji przesyłamy numer konta, na który należy przesłać zadatek wysokości 30% w ciągu 3 dni.Po otrzymaniu zadatku wysyłamy sms-a z potwierdzeniem i rezerwacja jest gwarantowana ,                             
 •   -całość kwoty pobytu regulujecie Państwo w dzień przyjazdu.                                                             
 •  -opłata miejscowa nie jest wliczana w cenę noclegu.
 • -jeżeli  jednak po upływie wyznaczonego terminu nie wpłynie zadatek lub potwierdzenie przelewu, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.           
 •  3.Anulowanie rezerwacji:

       –  termin rezerwacji  jest wiążący dla obu stron. Goście są zobowiązani do uiszczenia opłaty za zarezerwowany pobyt. W przypadku skrócenia pobytu kwota za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi,

-zadatek nie podlega zwrotowi,

 -rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. 

4.Wszelkie zmiany w potwierdzonej rezerwacji (termin,ilość osób w pokoju ,itp..) należy uzgodnić z właścicielem.     

 5.Doba rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dzień przyjazdu i kończy się o godzinie 10.00 w dzień wyjazdu.                                                                                     

 6.Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 8.00.                   

 7.Obowiązuje zakaz palenia papierosów,tytoniu i używania otwartego ognia.                                                   

8.Na terenie budynku i posesji  mogą przebywać jedynie osoby tu zameldowane.                                           

9.Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia powstałe z ich winy.                                                         

 NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO REGULAMINU BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYDALENIEM Z OBIEKTU BEZ ZWROTU KOSZTÓW REZERWACJI.